23.8.2017 / 15:12

Mitä tekee ME Studiossa asiakkuusjohtaja?

Asiakkuusjohtajan tehtävänä on myydä ME Studion palveluita. Tämä tarkoittaa sitä että hän pitää yhteyttä olemassa oleviin asiakkaisiimme ja kartoittaa samalla uusia asiakkuuksia. Myynti- ja asiakkuustiimi on ensimmäinen kontaktipinta yritykseemme, kun uusia projekteja kartoitetaan, käynnistetään ja asiakkuusjohtajat vastaavat lisäksi projektien käynnistämisestä ja johtamisesta sisäisesti yrityksessämme ollen täten kiinteä osa myös varsinaista tuotantoprojektia.

Tapahtuma on ehdottomasti oiva ja kustannustehokas kanava liiketoiminnan edistämiseen, uusasiakashankintaan ja sitouttamiseen. Uskomme vahvasti että näitä kohtaamisia tarvitaan jopa enenevässä määrin digitaalisuuden tuomia uusia tapoja unohtamatta. Mutta olemme keskusteluissa huomanneet että tätä markkinointikanavaa hyödynnetään monissa yrityksissä edelleen liian vähän. Tai tapahtumia tehdään täysin väärin perustein tai väärälle kohdeyleisölle.

Siksipä päätehtävämme on ideoida, ehdottaa ja myydä ratkaisuja asiakkaan markkinoinnissa ja etenkin tapahtumien suunnittelussa tai toteutuksessa ilmeneviin haasteisiin ja ongelmiin. Haemme ratkaisuja niin että tapahtuma tukee asiakkaan asettamia tavoitteita pitäen aina vahvasti mielessä hyödyt liiketoiminnalle ja asiakassuhteiden ylläpitämiselle. Meillä on yhteensä kymmenien vuosien kokemus tapahtumakentässä, josta voimme ammentaa ja ehdottaa parasta ratkaisua asiakkaan tarpeisiin. Ei ole olemassa one size fits all -tapaa vaan toteutukset räätälöidään joka kerta asiakkaan tavoitteisiin ja budjettiin sopivaksi.

Ota yhteyttä kun suunnittelet uutta tapahtumaa tai se kaipaa jotain uutta virkistystä!