VIRTUAALITAPAHTUMAT

Virtuaalitapahtuma ei ole sidottuna paikkaan eikä aikaan. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia tapahtuman järjestäjälle sekä loppuasiakkaille.

Virtuaalitapahtuma tuo verkon välityksellä ihmiset yhteen ja tavoittaa myös globaalin yleisön. Tämä mahdollistaa suuren tavoitettavuuden kustannustehokkaasti sekä vastuullisesti, kun tarve matkustamiseen poistuu, ja tapahtumaan voi osallistua vaikka omasta kodistaan.

Virtuaalitapahtuman onnistunut toteutus vaatii sisällöltä, käsikirjoitukselta sekä tekniseltä toteutukselta ennakkosuunnittelua ja johdonmukaisuutta. Tapahtuman fyysinen kesto lyhenee, mikä vaatii sisällön kiteyttämistä sekä loppuasiakkaiden intressien tuntemusta. Taidokas käsikirjoitus pitää tapahtuman dynaamisena sekä innostaa kuulijaansa. Laadukas tekninen toteutus takaa saumattoman tapahtuman kulun ilman katkoja, mahdollistaen erilaisten aktivointien toteuttamisen. ME Studiolla haluamme kannustaa rohkeasti kokeilemaan uutta sekä yhdessä luomaan elämyksellisiä virtuaalitapahtumia!

ME Studio Goes Live -tallenne

Alta pääset lataamaan ME Studio Goes Live -virtuaalitapahtuman tallenteen, jossa kuulet lisää virtuaalitapahtumien mahdollisuuksista sekä syvennyt aiheeseen eri näkökulmista.

ME Studio Goes Live -tallenne

Haluatko kuulla lisää?

Anni Linko

anni.linko@mestudio.fi

+358 50 358 1767

Mikko Kaarlela

mikko.kaarlela@mestudio.fi

+358 40 583 7339

TAPAHTUMAKONSEPTIT JA -STRATEGIA

Tapahtumien suunnittelu ja konseptointi osaksi markkinointi- ja liiketoimintastrategiaa tuottaa vaikuttavampia tuloksia.

Tapahtumien kautta syvennät asiakassuhdetta ja kykenet antamaan rationaaliselle viestillesi emotionaalisen kärjen. Käytännössä tapahtumakonseptin avulla brändisi herää eloon.

Liiketoimintaan pohjautuvat suunnitelmat auttavat erottautumaan kilpailijoista. Tapahtumien avulla voidaan vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja tunteisiin erittäin tehokkaasti.

Ilman strategista ajattelua ja vahvaa linkkiä yrityksen liiketoimintaan jää suuri osa kokonaispotentiaalista ulosmittaamatta.

Me ME Studiossa olemme keskittyneet ymmärtämään asiakkaidemme ja heidän kohderyhmiensä tarpeita luodaksemme innovatiivisia tapahtumakonsepteja, markkinointi- ja tapahtumaratkaisuja sekä yllättäviä elämyksiä, jotka tuottavat tuloksia.

Alla esimerkkejä onnistuneista konseptoinneista.

ADVANTAGE18

 

Manufacturing Performance Days 2017

 

Business Finland – Indagra & EuroTier 2018

SISÄLLÖT JA ELÄMYKSET

Digitaalisella aikakaudella olemme jatkuvasti miljoonien viestien ja ärsykkeiden ympäröimänä. Tämä tekee aidoista kohtaamisista ja kokemuksista arvokkaita sekä ennen kaikkea haluttuja.

Ihmiset haluavat heille kohdistettujen viestien olevan puhuttelevia, merkityksellisiä ja koskettavia.

Kokemuksellista markkinointia hyödyntävän tapahtuman käyttäminen markkinoinnin alustana ei vielä ole kovinkaan yleistä yrityksissä. Tämä tarjoaa edelläkävijöille mahdollisuuden erottautua markkinoilla ja saavuttaa selkeää kilpailuetua.

Me ME Studiossa olemme kokemuksellisen markkinoinnin osaajia ja autamme mielellämme luomaan aitoja merkityksellisiä kohtaamisia kohderyhmiesi kanssa.

Kokemuksellinen markkinointi osana markkinoinnin työkalupakkia lisää vaikuttavuutta. Modernissa maailmassa asiakkailla on enemmän vaihtoehtoja. Tunteet ja tunnetilat tutkitusti vaikuttavat lopulliseen ostopäätökseen. Yhteiset kokemukset ja elämykset asiakkaiden kanssa sitouttavat sekä luovat haluttua mielikuvaa yrityksestä ja ennen kaikkea herättävät tunteita. Kokemuksellisen markkinoinnin keinoilla luodaan voimakkaimmat tunne-elämykset ja sitoutetaan asiakkaita tehokkaasti brändiin.

Alla esimerkkejä tapahtumista, joihin olemme tuottaneet unohtumattomia elämyksiä.

Suunto CES2018

 

ADVANTAGE18

 

Reboot Finland D.Day 2017 -tapahtumasarja

 

KANSAINVÄLISET TAPAHTUMAT

Kansainvälisyys on ME Studion selkärangassa. Olemme osa Management Events Groupia, jolla on toimistot 13 eri maassa. Vahvuutemme on vankka kokemus tapahtumista yli maarajojen sekä laajat verkostot eri markkina-alueilla.

Koska tapahtuman konseptointi rakentuu aina kohderyhmän tarpeille, monipuolinen ymmärrys eri markkina-alueiden toimintatavoista sekä kansainväliset kumppaniverkostot ympäri maailmaa ovat osoittautuneet eduksemme.

Kansainvälisien tapahtumien asiantuntijamme toimii tapahtumassa linkkinä kaikkien näiden lukuisien verkostojen välillä ja asiakas saa hoidettua kaiken tarvitsemansa yhden yhteyshenkilön avulla. Olipa kyseessä sitten kohdemaan toimintatapojen ja kulttuurin tuntemus tai paikallisen kohderyhmän huomioiminen konseptoinnin tukena, me olemme oikea kumppani tapahtuman toteutuksessa.

Annettavanamme on vahvaa osaamista, jonka avulla ulkomaan tapahtumasta tehdään kustannustehokas ja vaikuttava.

Alla esimerkkejä tuottamistamme kansainvälisentason tapahtumista.

 

Aukion Avajaiset – Helsinki-Vantaan lentokenttä

 

Suunto CES2018

 

EUREKA Innovation Days 2018

SISÄINEN VIESTINTÄ

Kaikki yrityksen sisäiset tapahtumat pienistä kokoontumisista juhliin ja seminaareihin ovat tehokkaita viestinnän välineitä.

Suurissa muutoksissa viestinnän merkitys korostuu. Oikein toteutettuna viestinnällä saadaan sisäisesti aikaan haluttuja tuloksia ja välitettyä tietoa. Hyvä sisäinen viestintä on henkilöstölle kokemus myös hyvästä johtamisesta.

Tapahtuman avulla yrityksen johto saa tavattua yhden päivän aikana sisäisesti haluamansa henkilöstöryhmän. Tapahtuman sisältö voi olla täysin viihteellistä, tiukempaakin asiaa tai vaikka molempia, riippuen millaisen viestin yritys haluaa henkilöstölleen välittää.

Suunnittelumme ammattilaiset auttavat aina asiakasta miettimään, millaisella sisällöllä viestin saa parhaiten perille. Oikein toteutettuna yrityksen sisäiset tilaisuudet ovat henkilöstön mielestä vuoden kohokohtia. Asiakkaamme saavat yhdellä investoinnilla panostettua henkilöstön hyvinvointiin, kirkastettua omaa johtajuuttaan sekä välitettyä tietoa.

Alla esimerkkejä, joissa sisäinen viestintä on ollut keskeisessä roolissa tapahtumassa

Reboot Finland D.Day 2017 -tapahtumasarja

 

Schneider Electric Innovation Summit Helsinki 2018

 

EUREKA Innovation Days 2018

VERKOSTOITUMINEN

Tapahtuman avulla voi vaikuttaa tehokkaasti. Järjestäjä saa päivän aikana kerättyä samaan tilaan haluamansa kohderyhmän ja välitettyä heille haluamansa viestin.

Suurissa yritystapahtumissa on usein satoja eri yritysten ja organisaatioiden edustajia ja tätä ajatellen tapahtumiin on usein jätetty vapaata verkostoitumisaikaa. Tapahtumapaikat ovat kuitenkin usein valtavia halleja ja osallistujamäärät niin suuria, että paikanpäällä oikeiden ihmisten löytäminen henkilökohtaiseen verkostoitumiseen on lähes mahdotonta.

ME Studio tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden hyödyntää tapaamispäivää tehokkaampaan verkostoitumiseen Meeting Manager –palvelun avulla.

Meeting Manager ja ME Studio huolehtivat asiakkaan puolesta, että osallistujat – niin isännät kuin vieraatkin – saavat päivästä täyden hyödyn irti.

Alla esimerkkejä tapahtumistamme, joissa Meeting Manager palvelu on ollut tärkeässä roolissa osana tapahtumaa.

Reboot Finland D.Day 2017 -tapahtumasarja

 

Glass Performance Days 2017

 

Manufacturing Performance Days 2017

Meidän tarjoamat ratkaisut

 • Seminaarit
 • Messut
 • Lanseeraukset
 • Gaalat
 • Sisäiset tapahtumat
 • Road Showt
Ota yhteyttä!

TAPAHTUMATUOTANTO

Tapahtuman suunnittelu ja konseptointi lähtee aina asiakkaan tarpeesta. Huolehdimme tapahtuman koko elinkaaren ensiaskeleesta aina jälkihoitoon saakka, raudanlujalla ammattitaidolla.

Tapahtumiemme tavoitteena on aina vaikuttaa, yllättää ja tuottaa positiivisia tunne-elämyksiä. Tunteet toimivat moottorina päätöksenteolle ja vaikuttamalla tapahtuman avulla tunteisiin, voidaan vaikuttaa myös toimintaan.

Tuotantotiimimme projektinhallinnan ammattilaisina huolehtivat tapahtuman toteutuksesta käytännössä, pienimmätkin yksityiskohdat huomioiden.

Raportoimme projektin kulusta sovitusti ja asiakkaamme saavat keskittyä muihin asioihin tai halutessaan olla mukana aktiivisena jäsenenä projektin alusta loppuun saakka.

Alla esimerkkejä upeista tuotannoista.

Great Place to Work 2019 -gaala

Tapahtumatuotannon esimerkkejä - Great Place to Work Gaala

 

Aukion Avajaiset – Helsinki-Vantaan lentokenttä

Tapahtumatuotanto ME Studion toteuttamana - Aukion Avajaiset

 

ADVANTAGE18

Tapahtumatuotanto on ME Studion erikoisalaa - lue esimerkiksi referenssimme Advantage 2018 -tapahtumasta

 

 

Näin me voimme auttaa

 • Projektinhallinta
 • Tapahtumakonseptit
 • Kohderyhmät ja markkinat
 • Kutsu- ja jälkimarkkinointi
 • Visuaalinen ilme ja sisällöntuotanto
 • Tapahtumatuotanto
 • Tapaamiset ja ihmisten kohtaaminen
Ota yhteyttä!