VIRTUAALI- JA HYBRIDITAPAHTUMA

Virtuaali- ja hybriditapahtumat monipuolistavat tapahtumia ja avaavat uusia mahdollisuuksia sekä järjestäjälle että loppuasiakkaalle.

Virtuaalitapahtuma tuo verkon välityksellä ihmiset yhteen ja tavoittaa myös globaalin yleisön. Tämä mahdollistaa suuren tavoitettavuuden kustannustehokkaasti sekä vastuullisesti, kun tarve matkustamiseen poistuu, ja tapahtumaan voi osallistua vaikka omasta kodistaan.

Virtuaalitapahtuman onnistunut toteutus vaatii sisällöltä, käsikirjoitukselta sekä tekniseltä toteutukselta ennakkosuunnittelua ja johdonmukaisuutta. Tapahtuman fyysinen kesto lyhenee, mikä vaatii sisällön kiteyttämistä sekä loppuasiakkaiden intressien tuntemusta. Taidokas käsikirjoitus pitää tapahtuman dynaamisena sekä innostaa kuulijaansa. Laadukas tekninen toteutus takaa saumattoman tapahtuman kulun ilman katkoja, mahdollistaen erilaisten aktivointien toteuttamisen. ME Studiolla haluamme kannustaa rohkeasti kokeilemaan uutta sekä yhdessä luomaan elämyksellisiä virtuaalitapahtumia!

Hybriditapahtumat sisältävät virtuaalitapahtuman mahdollisuudet, mutta pitävät sisällään tavallisen tapahtuman kohtaamiset tapahtumatilassa. Oikein valittu tapahtuma-alusta on tärkeä osa hybriditapahtumaa, jotta paikalla olijoiden ja etäseuraajien välillä on myös mahdollisuus molemminpuoliseen kommunikaatioon.

ME Studio Goes Live -tallenne

Alta pääset lataamaan ME Studio Goes Live -virtuaalitapahtuman tallenteen, jossa kuulet lisää virtuaalitapahtumien mahdollisuuksista sekä syvennyt aiheeseen eri näkökulmista.

ME Studio Goes Live -tallenne

Haluatko kuulla lisää?

Nina Pulliainen

nina.pulliainen@mestudio.fi

+358 50 548 2477

TAPAHTUMAN MERKITYS LIIKETOIMINNASSA

MIHIN YRITYS TARVITSEE TAPAHTUMIA?

Jokaisen tapahtuman tavoitteena on jättää asiakkaaseen muistijälki, joka ei muussa kohtaamisessa olisi ollut mahdollista. Tapahtumien avulla voidaan vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja viedä rationaalinen viesti emotionaalisen lähestymistavan keinoin.  

Tapahtuma on aluksi suunnitelma, joka herää eloon tapahtumapäivänä herättäen eloon myös asiakkaan brändin, mikä mahdollistaa erottumisen muista alan toimijoista.  

ME Studiolla keskitytään ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja tavoitteita luoden innovatiivisia tapahtumakonsepteja, jotka tuottavat elämyksiä ja jättävät positiivisen muistijäljen jokaiseen tapahtuman osallistujaan.  

Alla esimerkkejä onnistuneista yritystapahtumista

ATEA FOCUS LOVE

 

Manufacturing Performance Days 2017

 

Business Finland – Indagra & EuroTier 2018

SISÄLLÖT JA ELÄMYKSET

Digitaalisella aikakaudella olemme jatkuvasti miljoonien viestien ja ärsykkeiden ympäröimänä. Tämä tekee aidoista kohtaamisista ja kokemuksista arvokkaita sekä ennen kaikkea haluttuja.

Ihmiset haluavat heille kohdistettujen viestien olevan puhuttelevia, merkityksellisiä ja koskettavia.

Kokemuksellista markkinointia hyödyntävän tapahtuman käyttäminen markkinoinnin alustana ei vielä ole kovinkaan yleistä yrityksissä. Tämä tarjoaa edelläkävijöille mahdollisuuden erottautua markkinoilla ja saavuttaa selkeää kilpailuetua.

Me ME Studiossa olemme kokemuksellisen markkinoinnin osaajia ja autamme mielellämme luomaan aitoja merkityksellisiä kohtaamisia kohderyhmiesi kanssa.

Kokemuksellinen markkinointi osana markkinoinnin työkalupakkia lisää vaikuttavuutta. Modernissa maailmassa asiakkailla on enemmän vaihtoehtoja. Tunteet ja tunnetilat tutkitusti vaikuttavat lopulliseen ostopäätökseen. Yhteiset kokemukset ja elämykset asiakkaiden kanssa sitouttavat sekä luovat haluttua mielikuvaa yrityksestä ja ennen kaikkea herättävät tunteita. Kokemuksellisen markkinoinnin keinoilla luodaan voimakkaimmat tunne-elämykset ja sitoutetaan asiakkaita tehokkaasti brändiin.

Alla esimerkkejä tapahtumista, joihin olemme tuottaneet unohtumattomia elämyksiä.

Suunto CES2018

 

ADVANTAGE18

 

Reboot Finland D.Day 2017 -tapahtumasarja

 

KANSAINVÄLISET TAPAHTUMAT

Kansainvälisyys on ME Studion selkärangassa. Olemme osa Management Events Groupia, jolla on toimistot 13 eri maassa. Vahvuutemme on vankka kokemus tapahtumista yli maarajojen sekä laajat verkostot eri markkina-alueilla.

Koska tapahtuman konseptointi rakentuu aina kohderyhmän tarpeille, monipuolinen ymmärrys eri markkina-alueiden toimintatavoista sekä kansainväliset kumppaniverkostot ympäri maailmaa ovat osoittautuneet eduksemme.

Kansainvälisien tapahtumien asiantuntijamme toimii tapahtumassa linkkinä kaikkien näiden lukuisien verkostojen välillä ja asiakas saa hoidettua kaiken tarvitsemansa yhden yhteyshenkilön avulla. Olipa kyseessä sitten kohdemaan toimintatapojen ja kulttuurin tuntemus tai paikallisen kohderyhmän huomioiminen konseptoinnin tukena, me olemme oikea kumppani tapahtuman toteutuksessa.

Annettavanamme on vahvaa osaamista, jonka avulla ulkomaan tapahtumasta tehdään kustannustehokas ja vaikuttava.

Alla esimerkkejä tuottamistamme kansainvälisentason tapahtumista.

 

Aukion Avajaiset – Helsinki-Vantaan lentokenttä

 

Suunto CES2018

 

EUREKA Innovation Days 2018

HENKILÖSTÖTAPAHTUMAT

Kaikki yrityksen sisäiset tapahtumat pienistä kokoontumisista juhliin ja seminaareihin ovat tehokkaita viestinnän välineitä.

Organisaation muutoksessa viestinnän merkitys korostuu, sillä henkilökunta, joka tietää miksi muutokset syntyvät ja mitkä ajatuksen muutoksen pohjalla ovat sitoutuvat muutokseen pysyvämmin helpottaen prosessia koko organisaatiossa. Tapahtuma mahdollistaa tehokkaan viestinnän, joka lisää myös henkilökunnan luottamusta yrityksen johtoon tuoden suunnittelijat ja toteuttajat samaan tilan mahdollistaen spontaanit kohtaamiset.  

Tapahtuman sisältö voidaan suunnitella täysin viihteelliseksi, pelkäksi asiaksi tai ammattitaitoinen tiimi voi suunnitella kokonaisuuden, joka yhdistää molemmat. Tuotanto suunnittelee asiakkaan viestiin ja tapahtuman tarkoitukseen sopivan konseptin, joka varmistaa, että viesti kuullaan siellä, missä sen halutaan kuuluvan. 

Oikein toteutettuna yrityksen sisäiset tilaisuudet ovat henkilöstölle vuoden kohokohtia. Yritys saa yhdellä investoinnilla panostettua henkilöstön hyvinvointiin, kirkastettua omaa johtajuuttaan sekä tehostettua viestintää, jotka kaikki parantavat henkilökunnan sitoutumista yritykseen ja sen tavoitteisiin.  

Alla esimerkkejä, joissa sisäinen viestintä on ollut keskeisessä roolissa tapahtumassa

Reboot Finland D.Day 2017 -tapahtumasarja

 

Schneider Electric Innovation Summit Helsinki 2018

 

EUREKA Innovation Days 2018

VERKOSTOITUMINEN

Tapahtuman avulla voi vaikuttaa tehokkaasti. Järjestäjä saa päivän aikana kerättyä samaan tilaan haluamansa kohderyhmän ja välitettyä heille haluamansa viestin. Etenkin nyt ihmisten tapaaminen on entistä tärkeämpää.

Suurissa yritystapahtumissa on usein satoja eri yritysten ja organisaatioiden edustajia ja tätä ajatellen tapahtumiin on usein jätetty vapaata verkostoitumisaikaa. Tapahtumapaikat ovat kuitenkin usein valtavia halleja ja osallistujamäärät niin suuria, että paikanpäällä oikeiden ihmisten löytäminen henkilökohtaiseen verkostoitumiseen on lähes mahdotonta.

ME Studio tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden hyödyntää tapaamispäivää tehokkaampaan verkostoitumiseen Meeting Manager –palvelun avulla. Ammattilaisten suunnittelema tapahtumatuotanto ottaa verkostoitumisen huomioon niin virtuaali- kuin hybriditapahtumissa.

Meeting Manager ja ME Studio huolehtivat asiakkaan puolesta, että osallistujat – niin isännät kuin vieraatkin – saavat päivästä täyden hyödyn irti.

Alla esimerkkejä tapahtumistamme, joissa Meeting Manager palvelu on ollut tärkeässä roolissa osana tapahtumaa.

Reboot Finland D.Day 2017 -tapahtumasarja

 

Glass Performance Days 2017

 

Manufacturing Performance Days 2017

TAPAHTUMATUOTANTO

Tapahtuman suunnittelu ja konseptointi lähtee aina asiakkaan tarpeesta. Huolehdimme tapahtuman koko elinkaaren ensiaskeleesta aina jälkihoitoon saakka, raudanlujalla ammattitaidolla.

Tapahtumiemme tavoitteena on aina vaikuttaa, yllättää ja tuottaa positiivisia tunne-elämyksiä. Tunteet toimivat moottorina päätöksenteolle ja vaikuttamalla tapahtuman avulla tunteisiin, voidaan vaikuttaa myös toimintaan.

Yleisimmät tapahtumatyypit ovat virtuaali-, hybridi- ja livetapahtumat, joiden rinnalla myös satelliittitapahtumien toteutus on lisääntynyt. Virtuaalitapahtumat tuotetaan kokonaan verkossa valitulla tapahtuma-alustalla. Tällöin tapahtuma kuvataan valitussa paikassa ja striimataan osallistujille joko suorana lähetyksenä tai tallenteena. Livetapahtuma on se perinteisin tapahtumamuoto, jolloin kaikki osallistujat kutsutaan samaan aikaan samaan paikkaan. Se mahdollistaa kattavimmin kohtaamisen ja vuorovaikutuksen osallistujien välillä. Perinteisimmät livetapahtumat ovat seminaareja, konferensseja, messuja sekä erilaisia yritys- ja asiakastilaisuuksia. Hybriditapahtuma yhdistää kaksi edellistä – tällöin osallistujalla on mahdollisuus valita saapuuko tapahtumaan paikan päälle vai katseleeko tapahtumaa etänä.

Satelliittitapahtumat ovat yhdistelmä kaikista edellä mainituista ja sopivat ketteryytensä puolesta suuren organisaation tarpeisiin. Tällöin voidaan järjestää yksi päätapahtuma esimerkiksi kaupungissa tai maassa, jossa organisaation päätoimipiste on, mutta virtuaalitapahtumasta poiketen järjestetään myös useita pienempiä tapahtumia maihin tai paikkakunnille, jossa on yrityksen muita toimipisteitä, jolloin osallistujien matkustamiseen käytetty aika vähenee huomattavasti.

Autamme mielellämme valitsemaan teille sopivimman tapahtumatyypin tarpeidenne mukaisesti.

Tuotantotiimimme projektinhallinnan ammattilaisina huolehtivat tapahtuman toteutuksesta käytännössä, pienimmätkin yksityiskohdat huomioiden.

Raportoimme projektin kulusta sovitusti ja asiakkaamme saavat keskittyä muihin asioihin tai halutessaan olla mukana aktiivisena jäsenenä projektin alusta loppuun saakka.

Alla esimerkkejä upeista tuotannoista.

Great Place to Work 2019 -gaala

Tapahtumatuotannon esimerkkejä - Great Place to Work Gaala

 

Aukion Avajaiset – Helsinki-Vantaan lentokenttä

Tapahtumatuotanto ME Studion toteuttamana - Aukion Avajaiset

 

ADVANTAGE18

Tapahtumatuotanto on ME Studion erikoisalaa - lue esimerkiksi referenssimme Advantage 2018 -tapahtumasta