Vaikuttavat ja tunteita herättävät tapahtumakonseptimme luovat puhuttelevaa ja elämyksellistä sisältöä.

Vaikuttavat ja tunteita herättävät tapahtuma-konseptimme luovat puhuttelevaa ja elämyksellistä sisältöä.

Tapahtuman suunnittelu ja konseptointi lähtee aina asiakkaan tarpeista ja tavoitteista: mitä tehdään, kenelle ja miksi? Konsepti voi koskea yhtä tiettyä tilaisuutta tai organisaation kaikkia tapahtumia. Me rakennamme konseptit pitkän kokemuksen tuomalla strategisella ymmärryksellä. 

Tapahtumakonsepti antaa raamit huomisen tarinoille.

Tapahtumakonseptin suunnittelu lähtee käyttäjistä ja kohderyhmistä – heidän tarpeistaan ja tunteista. Konseptisuunnittelumme taustalla onkin vahva asiakasymmärrys. Olemme tiedon äärellä uteliaita ja muutamme keräämämme datan ratkaisuiksi, joilla tapahtuman tavoitteet ja taianomaiset hetket toteutuvat.

Kohderyhmäymmärryksen ohella on tärkeää määritellä, miksi tapahtuma järjestetään eli mitä sillä halutaan saada aikaan. Tarvitaan siis selkeä mitattava päätavoite. Tapahtumakonsepti on ohjenuorana aina tapahtuman suunnittelusta toteutukseen ja  jälkihoitoon asti. Se sisältää myös keskeiset viestit ja kanavat, joiden avulla yleisöön voidaan vaikuttaa jo ennen h-hetkeä. Hyvä tapahtumakonsepti on sisällöllisesti monikanavainen.

Kohderyhmäymmärryksen kautta me luomme yhdessä asiakkaan kanssa uusia ja innovatiivisia tapoja saada osallistujat kiinnostumaan, keskustelemaan ja toimimaan. Punomme tapahtumille ja kohtaamisille punaisen langan, joka sitoo yhteen tarkoituksellisuuden, brändin ja toteutuksen – yksityiskohtia unohtamatta.

Tapahtumakonseptimme

Atea Focus 2022

Kylässä on voimaa ja tämä todistettiin, kun Atea Focuksen digitaalinen kylä toivotti tervetulleiksi 2000 ilmoittautunutta vierasta!

Lue lisää »

Schneider Electric

Innovation Summit Helsinki 2018 Saimme kunnian toimia tapahtumakumppanina Schneider Electricin Suomen ensimmäisessä Innovation Summit -tapahtumassa,

Lue lisää »

Pyydä tarjous