SISÄINEN VIESTINTÄ

Kaikki yrityksen sisäiset tapahtumat pienistä kokoontumisista juhliin ja seminaareihin ovat tehokkaita viestinnän välineitä.

Suurissa muutoksissa viestinnän merkitys korostuu. Oikein toteutettuna viestinnällä saadaan sisäisesti aikaan haluttuja tuloksia ja välitettyä tietoa. Hyvä sisäinen viestintä on henkilöstölle kokemus myös hyvästä johtamisesta.

Tapahtuman avulla yrityksen johto saa tavattua yhden päivän aikana sisäisesti haluamansa henkilöstöryhmän. Tapahtuman sisältö voi olla täysin viihteellistä, tiukempaakin asiaa tai vaikka molempia, riippuen millaisen viestin yritys haluaa henkilöstölleen välittää.

Suunnittelumme ammattilaiset auttavat aina asiakasta miettimään, millaisella sisällöllä viestin saa parhaiten perille. Oikein toteutettuna yrityksen sisäiset tilaisuudet ovat henkilöstön mielestä vuoden kohokohtia. Asiakkaamme saavat yhdellä investoinnilla panostettua henkilöstön hyvinvointiin, kirkastettua omaa johtajuuttaan sekä välitettyä tietoa.

Alla esimerkkejä, joissa sisäinen viestintä on ollut keskeisessä roolissa tapahtumassa

Reboot Finland D.Day 2017 -tapahtumasarja

 

Schneider Electric Innovation Summit Helsinki 2018

 

EUREKA Innovation Days 2018