Vastuullisuus toimintamme selkärankana

Viime vuosina ympäristöasiat ovat saaneet laajasti jalansijaa keskustelussa niin yhteiskunnallisesti, kuin kahvihuoneissakin. Samalla kun yksityishenkilöt muuttavat kulutustottumuksiaan, haluavat organisaatiotkin kantaa kortensa kestävän kehityksen kekoon. Ja hyvä niin, sillä ympäristön huomioiminen on jokaisen vastuulla.

 

Me ME Studiolla aloitimme keväällä 2019 yhdessä Ataon kanssa oman vastuullisuussuunnitelmamme hiomisen. Tarkoituksenamme oli määrittää selkeät reunaviivat omille vastuullisuusvaatimuksillemme, omalle työllemme sekä yhteistyökumppaniverkostoillemme. Näiden puitteissa voimme hyvällä omallatunnolla tuottaa asiakkaillemme tapahtumia, joiden tiedämme täyttävän omat vastuullisuuskriteerimme. Koemme myös, että tehtävänämme tapahtumakumppanina on myös ohjata asiakkaitamme vastuullisuuteen tapahtumien toteutuksessa.

Asiakkaamme ovatkin ilahduttavan paljon alkaneet kiinnittämään huomiota ekologisuuteen jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa – ja syystä. Haluamme yhdessä asiakkaidemme kanssa haastaa vanhoja toimintatapoja uusien, kestävämpien tieltä. Olemme päässeet suunnittelemaan ja toteuttamaan kaiken kokoisia tapahtumia asiakkaidemme tiukkojen ekologisuusvaatimusten puitteissa. 

 

Laaja ympäristöasioista kiinnostuminen on mahdollistanut jo uusien toimintatapojen syntymistä. Ihmiset tuntuvat omaksuvan uusia malleja aiempaa herkemmin, kun syy on riittävän hyvä. Esimerkiksi tapahtumamarkkinoinnissa paperin käyttö alkaa olla jo muinaishistoriaa ja sähköiset järjestelmät ovat tulleet jäädäkseen. Pyrimme jatkuvasti kehittämään ratkaisuja, joilla kertakäyttöisyydestä voidaan siirtyä kestävämpiin, uudelleen käytettäviin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Vastuullisuus on mahdollista huomioida kaikissa tapahtumatuotannon vaiheissa: käytetään vuokrakalusteita, suositaan ekologista ruokaa ja uudelleenkäytettäviä tai kierrätettäviä materiaaleja, sekä pyritään kaikin keinoin vähentämään tapahtuman jätekuormaa, esimerkiksi korvaamalla printit digitaalisilla ratkaisuilla. 

Vihreyttä peräänkuuluttaessa tulee usein siinä sivussa vaalineensa myös sosiaalista vastuuta. Kun käytetyt materiaalit on tuotettu lähellä, niiden hiilijalanjälki on pienempi ja lisäksi on  helpompaa varmistaa, että tuotantoketju täyttää eettiset vaatimukset ja tuotteen valmistaja saa työstään asiallisen korvauksen.

Vastuullisuutta tukee erinomaisesti pitkät asiakassuhteet, joiden kanssa pyrimme luomaan pitkäaikaisia ja jatkuvia konsepteja yhteisien vastuullisuusperiaatteidemme mukaan. Tapahtumiin liikkuminen ja ruokavalinnat kuormittavat tapahtumassa usein ympäristöä enitenvoisiko seuraavassa tapahtumassa tarjota vegaanista lähiruokaa, ja pääsisivätkö vieraat paikalle helposti julkisilla kulkuneuvoilla? Suunnitteluvaiheessa on helppo ottaa huomioon muun muassa kalusteiden ja somisteiden uudelleenkäytettävyys, kun tiedetään jo etukäteen miten ja milloin kalusteet tulevat mahdollisesti uudelleen käyttöön. Samojen elementtien hyödyntäminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yllätyksellisyys kärsisi. Suhteellisen pienillä muutoksilla kokonaisuuteen, voidaan uudistaa tapahtuman ilmettä vastuullisuudesta tinkimättä.  

Viime vuosien aikana olemme todenneet, että asiat on mahdollista tehdä samaan aikaan sekä tehokkaammin, että vastuullisemmin. Tapahtumien tuottamiseen liittyvät uudet teknologiat ja innovaatiot tukevat jatkuvasti vahvemmin vastuullisuuden toteutumista. Sellaisessa kehityksessä on ilahduttavaa olla mukana. Vastuullisuuskysymykset nousevat jokaisen tapahtuman kohdalla esille. Se kertoo asenneilmapiirin oikeanlaisesta muutoksesta 

Ataon kanssa aloitetusta vastuullisuusstrategiatyöstä tulee pian kuluneeksi vuosi. Vuoden verran olemme hioneet oppimaamme ja asettaneet omat vaatimuksemme korkealle. Kokoonnuimme koko yrityksen voimin luonnon helmaan Nuuksion kansallispuistoon viettämään yhteistä kick off -päivää helmikuussa 2020 jalkauttamaan vastuullisuussuunnitelmaa entistä konkreettisemmaksi kokonaisuudeksi. Meille sana vastuullisuus ei tarkoita hienoja korulauseita markkinointimateriaaleissa –  meille vastuullisuus on pieniä ja suuria valintoja arjessa, niin projekteissa kuin sisäisesti. Hyvänä esimerkkinä mm. Se, että vaidoimme yhteisen ulkomaan matkan pyöräilyyn Nuuksion kansallispuistossa.

Paljon on tehty, ja vielä enemmän työtä on edessä. Haluamme jatkuvasti haastaa vanhoja malleja ja olla edelläkävijöitä eettistä tarkastelua kestävänä tapahtumatoimistona!