HENKILÖSTÖTAPAHTUMAT

Kaikki yrityksen sisäiset tapahtumat pienistä kokoontumisista juhliin ja seminaareihin ovat tehokkaita viestinnän välineitä.

Organisaation muutoksessa viestinnän merkitys korostuu, sillä henkilökunta, joka tietää miksi muutokset syntyvät ja mitkä ajatuksen muutoksen pohjalla ovat sitoutuvat muutokseen pysyvämmin helpottaen prosessia koko organisaatiossa. Tapahtuma mahdollistaa tehokkaan viestinnän, joka lisää myös henkilökunnan luottamusta yrityksen johtoon tuoden suunnittelijat ja toteuttajat samaan tilan mahdollistaen spontaanit kohtaamiset.  

Tapahtuman sisältö voidaan suunnitella täysin viihteelliseksi, pelkäksi asiaksi tai ammattitaitoinen tiimi voi suunnitella kokonaisuuden, joka yhdistää molemmat. Tuotanto suunnittelee asiakkaan viestiin ja tapahtuman tarkoitukseen sopivan konseptin, joka varmistaa, että viesti kuullaan siellä, missä sen halutaan kuuluvan. 

Oikein toteutettuna yrityksen sisäiset tilaisuudet ovat henkilöstölle vuoden kohokohtia. Yritys saa yhdellä investoinnilla panostettua henkilöstön hyvinvointiin, kirkastettua omaa johtajuuttaan sekä tehostettua viestintää, jotka kaikki parantavat henkilökunnan sitoutumista yritykseen ja sen tavoitteisiin.  

Alla esimerkkejä, joissa sisäinen viestintä on ollut keskeisessä roolissa tapahtumassa

Reboot Finland D.Day 2017 -tapahtumasarja

 

Schneider Electric Innovation Summit Helsinki 2018

 

EUREKA Innovation Days 2018